ขายส่งเมล็ดทานตะวันงอกเริ่มโล 65 บาท รวมค่าส่งถึงบ้าน เหมาะสำหรับลูกค้าที่นำไปเพาะเพื่อจำหน่ายเป็นต้นอ่อนทานตะวัน เป็นเมล็ดไซต์กลาง-เล็ก อัตราการงอก 90%  เมล็ดต้นอ่อนทานตะวันไซต์กลาง - เล็กเหมาะสำหรับทานเป็นสลัดเหม็นเขียวน้อยกว่าเมล็ดใหญ่ ทำกับข้าวแบบผัดก็ไม่เหนียว ลูกค้าชอบ สินค้ามีไม่มากนะครับหมดแล้วหมดเลย หมดแล้วรออีกทีต้นปี 2559

<<<ส่งสินค้าทุกวันเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ>>> 

เมล็ดทานตะวัน,เมล็ดทานตะวันงอก,งานส่งเมล็ดทานตะวัน   เมล็ดทานตะวัน,เมล็ดทานตะวันงอก,งานส่งเมล็ดทานตะวัน   เมล็ดทานตะวัน,เมล็ดทานตะวันงอก,งานส่งเมล็ดทานตะวัน   เมล็ดทานตะวัน,เมล็ดทานตะวันงอก,งานส่งเมล็ดทานตะวัน

เมล็ดทานตะวันไซต์กลาง-เล็ก 
ราคาปลีกเมล็ดทานตะวัน
- เมล็ดทานตะวันขั้นต่ำ 3 โล ราคา 250 บาท รวมค่าส่งแบบพัสดุไปรษณีย์
- เมล็ดทานตะวัน 5  โล ราคา 400 บาท
รวมค่าส่งแบบพัสดุไปรษณีย์

 ราคาขายส่งเมล็ดทานตะวัน
- เมล็ดทานตะวันบรรจุกระสอบละ 10 โล 750 บาท 
รวมค่าส่งนิ่มเอ็กเพลส ส่งถึงบ้านใน 3 วัน (ต่างอำเภอเพิ่ม 50 บาท)
- เมล็ดทานตะวันบรรจุกระสอบละ 20 โล 1400 บาท  
รวมค่าส่งนิ่มเอ็กเพลส ส่งถึงบ้านใน 3 วัน (ต่างอำเภอเพิ่ม 50 บาท)
- เมล็ดทานตะวันบรรจุกระสอบละ 30 โล 1950 บาท  
รวมค่าส่งนิ่มเอ็กเพลส ส่งถึงบ้านใน 3 วัน (ต่างอำเภอเพิ่ม 50 บาท)

เมล็ดเพาะงอกอื่นๆ
- โต้วเหมี่ยว โล 130 3 โล 300 บาท รวมค่าส่งพัสดุไปรษณีย์
- กระเจียบ โล 120 3 โล 300 บาท รวมค่าส่งพัสดุไปรษณีย์
- งาเพาะงอก ครึ่งโล 120 โล 200 บาทรวมค่าส่งพัสดุไปรษณีย์
- เมล็ดข้าวสาลีออร์แกนิค โล 140 3 โล 360  รวมค่าส่งพัสดุไปรษณีย์